De basis van deze nieuwe dienst is ontstaan in 2011. De oprichter van Puzzel van Herstel werd zelf ziek, raakte haar baan kwijt en belandde in de ziektewet bij het UWV. Om weer richting werk te komen heeft zij vooral veel zelf moeten doen. Dit maakte ook nieuwsgierig en zij is gestart met de opleiding tot arbeidsdeskundige. Kort daarna kon zij starten als casemanager ziektewet, Inmiddels heeft zij ruim tien jaar ervaring in het werkveld van re-integratie. Zo heeft zij onbewust de eerste puzzelstukjes verzameld voor deze dienstverlening.

In maart 2020 was daar de eerste lockdown. Dit betekende dat veel mensen de re-integratie vanuit huis in plaats van vanaf de werkplek moesten vormgeven. Dit riep bij haar vragen op, zoals “Hoe heb ik dat zelf eigenlijk gedaan destijds? En wat weten we over wat effectief is binnen re-integratie?” Deze puzzelstukken vielen op hun plek en hebben de basis gelegd voor dit programma.

Puzzel van Herstel werkt samen met Sterker door ellende. Ziek worden heeft niet alleen effect op werk. Sterker door Ellende weet je mee te nemen in omgaan met ingrijpende gebeurtenissen. Het is gebaseerd op het gedachtegoed van PostTraumatische Groei, wat ook voor het ontsaan van Puzzel van Herstel een belangrijke rol heeft gespeeld. PostTraumatische Groei - Sterker door Ellende - Anja Jongkind & Greet Vonk (sterker-door-ellende.nl)

De muzikale huisstijl is gecomponeerd door Vincent MacDonald. Met zijn ervaring in de zorg en in coaching, weet hij als geen ander de juiste snaar te raken. Vincent MacDonald - Coaching met muziek