Puzzel van Herstel is er op gericht de deelnemer mee te nemen in het zelf opstellen van een plan. Het aanbrengen van structuur en het zetten van stappen om de afstand tot werk te verkleinen staan centraal. We werken met taalniveau B1, zodat het programma te begrijpen is voor 80% van de Nederlanders.

De casemanager wordt ook getraind en is bekend met het programma. Zo heeft de casemanager een middel om de deelnemer te ondersteunen en de weg naar werk meer inhoud te geven dan alleen afspraken over verplicht solliciteren. Dit geeft een extra handvat om op warme wijze de schadelast te beheersen.

De inzet van het programma heeft 2 belangrijke doelen voor ogen. Het eerste doel is om de kans op eerdere uitstroom uit de uitkering te vergroten. Dit zal niet voor iedereen haalbaar zijn. Het tweede doel is dan ook om voor die mensen die toch richting dat tweede jaar gaan, al wat voorbereidingen te bieden op een eventueel spoor 2 traject.

 

Coping

Puzzel van Herstel is vooral gericht op het hervinden van structuur en het verkleinen van de afstand tot werk. Dit is niet altijd voldoende. We hebben daarom een warme samenwerking met ‘Sterker door ellende’, die een uitstekende e-learning, gericht op het omgaan met ingrijpende gebeurtenissen, heeft. Deze e-learning is gemakkelijk te koppelen, de deelnemer krijgt met één keer inloggen toegang tot beide modules. Indien gewenst is deze e-learning aan te vullen met persoonlijke coaching.

In 2022 starten we met pilots bij verschillende opdrachtgevers.
Wil je meer weten over het programma? Neem gerust contact met ons op.